Browsing Tag

مشاوره

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت - پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004 در جهان كنوني اهميت و تاثير گذاري مشتريان بر روند كسب و كار هر موسسه و سازمان و بنگاه اقتصادي بر هيچ مديري پوشيده نيست. افزايش فروش مقوله اي است كه تمامی مديران همواره به آن فكر مي كنند و استراتژي هاي موثر براي همين موضوع را…
Read More...

مشاوره HACCP

سیستم HACCP  یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک استراتژی نظامند برای بهداشت مواد غذایی است که با ارزیابی و کنترل…

مشاوره GMP

GMP    مخفف (Good Manufacturing Practices) و به معنای "روش های خوب ساخت" است که از جمله استاندارد های پیش نیازی در…