Browsing Tag

مدیریت کیفیت

سیستم HACCP  یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک استراتژی نظامند برای بهداشت مواد غذایی است که با ارزیابی و کنترل مخاطرات شیمیایی ، میکروبیولوژی و فیزیکی در طول پروسه آماده سازی مواد  غذایی از مواد اولیه تا تولید ، اعمال و اجرا می شود . این سیستم که یک ابزار مدیریت ریسک را فراهم می کند ،…
Read More...

مشاوره GMP

GMP    مخفف (Good Manufacturing Practices) و به معنای "روش های خوب ساخت" است که از جمله استاندارد های پیش نیازی در…