Browsing Tag

سیستم مدیریت کیفیت

مشاوره سیستم مدیریت فرایند آموزش ISO 10015 شکي نيست که ضامن پويايي و پايداري يک سازمان استفاده موثر از نيروي انساني متخصص و کارآمد است. سازمان هايي قادر به حفظ بقا و نهايتا پيشرفت هستند که بتوانند خود را با تغييرات و توسعه اجتناب ناپذير دانش و در نتيجه نيازهاي مشتريان هماهنگ نمايند. در اين…
Read More...

مشاوره HACCP

سیستم HACCP  یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک استراتژی نظامند برای بهداشت مواد غذایی است که با ارزیابی و کنترل…